Tööriistad ühiskondlike muutuste käivitamiseks ja võimendamiseks.

© Gettyimages

Kuidas luua ühiskondlikku muutust?


Foto: Kris Moor

Minu nimi on Kaie Kotov. Olen aidanud kujundada ühiskondlikke muutuseid 2014. aastast. Minu huvi muutuste disaini vastu sai aga alguse aastatel 2007–2010, kui dokumentaalfilmi "The Measure of Man" toimetaja ja stsenaristina intervjueerisin kümneid keskkonna-aktiviste, visionääre ja kestliku arengu pioneere üle kogu maailma.

Nii paljudest neist vestlustest jäi kõlama mõte: me teame, milles on probleemid. Veelgi enam – me teame tegelikult ka lahendusi. Miks ometi ei näe me muutuseid? Hakkasin seda uurima.

On palju valdkondi, kus me ei saa enam endale lubada muutuste mitte toimumist. Ääremaastumine, sotsiaalne tõrjutus, elurikkuse kadumine, kliimamuutus, puhta vee pöördumatu kahjustamine jpm.

Mind huvitab esmajoones, kuidas luua organisatsioone ja koostöövõrgustikke, mis oleks suutelised selliste väljakutsetega tegelema. Olen järjest enam ka veendunud, et taoline teadlik/õppiv ja innovatsioonile suunatud organisatsioon pakub hoopis teistsuguse platvormi arenguks ka igale inimesele, kes on selle organisatsiooniga seotud.

Pärast nelja aastat kodanikuühiskonnas olen järjest enam veendumas, et tõeliseks ühiskondlikuks muutuseks on vaja rakendada selle võimendamiseks ettevõtlust ning luua toimiv ärimudel, mis teeb kolme asja: 1) kõrge lisaväärtusega tooted ja teenused; 2) mille kujundamisel kasutatakse kohalikke ressursse, vahendeid ja võimalusi; 3) elukeskkonna parandamiseks; 4) pakkudes tööd ja sissetulekut erinevate oskuste ja võimetega inimestele, sh erivajaduste ja vähenenud töövõimega inimesed; 5) nii et see toetab iga inimese potentsiaalide avaldumist parimal võimalikul viisil.