TEADLIK KOMMUNIKATSIOON

 • 2018 jaanuarist juhin MTÜ Lilleoru kommunikatsiooni.
 • 2017–2018 juhtisin rahvusvahelise kestliku arengu konverentsi “Teadlike kogukondade tarkus” / “Wisdom of Conscious Communities” kommunikatsiooni. Konverents tõi Eestisse ligi 600 külalist 46 riigist kogu maailmas. 
 • 2011-2013 Tartu ülikooli loodusmuuseumi uue püsiekspositsiooni “Maa. Elu. Lugu” peakuraator
 • 2011 keskkonnadokumentaal "The Measure of Man" ("Testfilm"), peatoimetaja ja stsenarist.
 • 2006. aastast hakkasin läbi viima semiootilisi ekspertanalüüse.
 • 2004-2012 õpetasin visuaalsemiootikat ja visuaalset kommunikatsiooni erinevates kõrgkoolides, sh Tartu ülikooli semiootika osakonnas, Eesti Kunstiakadeemias, Tartu Kõrgemas Kunstikoolis ja  Viljandi kultuuriakadeemias.
 • 2002 MA, Tartu Ülikool, Semiootika ja kulturoloogia, uurimisvaldkond visuaalne kommunikatsioon.
 • 2000 BA, Tartu Ülikool, Semiootika ja kulturoloogia, uurimisvaldkond visuaalne kommunikatsioon.
Semiofest 2016 "Semiotics and Culture of Innovation" Tallinnas Kultuurikatlas. Fotol Semiofesti asutajad Lucia Neva (UK / Columbia), Hamsini Shivakumar (UK, India), Chris Arning (UK). Foto: Katre Pärn

ÜHISKONDLIK MUUTUS ja Avalikud teenused

 • 2018 SILabi sotsiaalse ettevõtluse ja teenusedisaini koosloomeprogramm, mentor ja koolitaja.
 • 2016 teadusartikkel koos Rasmus Pedanikuga "Social innovation as rehabiting" kogumikus Concepts for Semiotics, toim. Claudio Julio Rodriguez Higuera, Tyler James Bennett. Tartu: University of Tartu Press.
 • 2015-2017 Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku (SEV) avalike teenuste ekspert ja huvikaitse juht.
 • 2016-2017 Esindasin Riigikantselei juurde loodud hoolduskoormuse vähendamise rakkerühmas SEVi - juhtisin rakkerühma juurde loodud töörühma “Kogukonna, erasektori ja vabatahtlike roll” ning koostasin selle töö kokkuvõtteks raporti “Vabatahtlike ja kogukonna roll pikaajalises hoolduses. Olukorra kirjeldus ja poliitikasuunised” 
 • 2016 rahvusvahelise konverentsi "Semiofest 2016: How can semiotic thinking be better applied to bring about innovation?" peakorraldaja. Konverents tõi Eestisse ligi 120 rakendussemiootika tippeksperti üle kogu maailma.
 • 2015 Heateo SA, sotsiaalse innovatsiooni ekspert
 • 2015 SEVi avalike teenuste disaini arenguprogrammi mentor ja koolitaja. 
 • 2014-2015 Heateo SA sotsiaalse innovatsiooni arenguprogrammi mentor.
Kaasamise kevadkool 2017. Foto: Hea Kodanik.

Inimene ja keskkond

 • 2018 "Juhatus Gregory Batesoni ökoloogilisse epistemoloogiasse." – Järelsõna Gregory Batesoni raamatule “Vaim ja loodus: möödapääsmatu ühtsus”.
 • 2012 artikkel "The Semiotics of the Noosphere and Signs that Matter". Chinese Semiotic Studies Vol. 7, No. 1.
 • 2011-2013 Tartu ülikooli loodusmuuseumi uue püsiekspositsiooni “Maa. Elu. Lugu” peakuraator 
 • 2011 keskkonnadokumentaal "The Measure of Man" ("Testfilm", rež Marianne Kõrver), peatoimetaja ja stsenarist.
 • 2011 ühisartikkel Kalev Kulliga, "Semiosphere is the relational biosphere" kogumikus Towards a Semiotic Biology: Life is the Action of Signs, toim. Claus Emmeche ja Kalevi Kull. London: Imperial College Press.
 • 2006 ühisartikkel Kalevi Kulliga "Semiosphere and biosphere" käsiraamatus Encyclopedia of Language and Linguistics. Elsevier. 
 • 2005. Artikkel "Kultuur, identiteet ja enesekirjeldus". Acta Semiotica Estica. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
 • 2005 kogumiku Väärtused ja konfliktid keskkonnaeetikas / Values and Conflicts in Environmental Ethics toimetaja koos Riste Keskpaiga ja Silver Rattasepaga. Tartu: Eesti Looduseuurijate Selts.
 •  2003 artikkel "Semiosfäär ja biosfäär" kogumikus Harmoonia võimalikkus süsteemis: inimene–keskkond– ühiskond, toim. Peeter Vissak. Tallinn: Ülo Siinmaa Grupp.
 • 2002 artikkel "Semiosphere: A chemistry of being". Sign System Studies 30.1.
Dokumentaalfilmi "The Measure of Man" võtetel 2009. aastal Hasankeyfis, Türgis.

teadus- ja Uurimistöö

 • 2007-2009 Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia teadusdirektor ja teadus- ja loomeosakonna juhataja 
 • 2004-2009 Tartu ülikooli semiootika osakond, teadur 

TEADLIKU MUUTUSE KUNST

 • 2008 Ingvar Villido Teadliku Muutuse Kunst I-II
 • 2009 Ingvar Villido Teadliku Muutuse Kunst III
 • 2010 dokmentaalfilm "Normaalne inimene" (Alexandrafilm)
 • 2013 Ingvar Villido Teadliku Muutuse Kunst IV
 • 2015 Ingvar Villido Teadliku Muutuse Kunst V
Selgitamas semiootika aluseid Design and Development of Virtual Environments magistriprogrammis osalenutele. Jaanuar 2013